Hyper-V-trong-Windows-10

Tôi gặp một chút khó khăn trong việc cài đặt Linux như Ubuntu hoặc Debian trên Virtualbox. Tạm thời tắt kích hoạt Hyper-V sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề.

Sử dùng OptionalFeatures.exe trong win32

Windows + R
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

https://petri.com/how-to-disable-hyper-v-completely-in-windows-10

https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=3&t=98812

https://www.reddit.com/r/virtualbox/comments/g71tb0/how_do_i_fix_error_when_installing_ubuntu_on/