Chặn quảng cáo khi lướt web với lỗ đen Pi-hole

 • Pi-hole là ứng dụng chặn quảng cáo internet hoạt động như một máy chủ DNS thiết kế để sử dụng trong mạng nội bộ . Pi-hole sử dụng trên các thiết bị nhúng có kết nối mạng, chẳng hạn như Raspberry Pi ,ngoài ra có thể sử dụng trên các máy chạy Linux và đám mây.
 • Pi-hole có khả năng chặn quảng cáo trang web trên máy tính, TV thông minh, điện thoại, máy tính bảng.

  Trang chủ: https://pi-hole.net/
  Tài liệu: https://docs.pi-hole.net/
  Diễn đàn: https://discourse.pi-hole.net/
  
 • Hướng dẫn cài đặt: cài đặt cực kỳ đơn giản

  https://pimylifeup.com/raspberry-pi-pi-hole/
  

  /etc/apt/sources.list

Lưu ý: phải đặt ip tĩnh cho pi-hole Sau khi cài đặt xong có thể sử dụng liền, thêm DNS pi-hole ở option 1 và một DNS phụ ở DNS 2.