pi-hole

Chặn quảng cáo khi lướt web với lỗ đen Pi-hole

Pi-hole là ứng dụng chặn quảng cáo internet hoạt động như một máy chủ DNS thiết kế để sử dụng trong mạng nội bộ . Pi-hole sử dụng trên các thiết bị nhúng có kết nối mạng, chẳng hạn như Raspberry Pi ,ngoài ra có thể sử dụng trên các máy chạy Linux và đám mây. Pi-hole có khả năng chặn quảng cáo trang web trên máy tính, TV thông minh, điện thoại, máy tính bảng.