Tạo phân vùng swap trên debian 9

Swap là một phân vùng trên ổ cứng được sử dụng khi một lượng bộ nhớ RAM đầy. Khi hệ thống Linux sử dụng hết RAM, những trang không hoạt động được di chuyển từ RAM sang phân vùng swap

Phân vùng swap có thể lấy từ một phân vùng (partition) riêng hoặc một file swap. Thông thường, khi chạy máy ảo Debian phân vùng swap không tồn tại vì vậy chỉ một tùy chọn là tạo file swap.

Hướng dẫn này đưa ra những bước cần thiết để thêm file swap trên hệ thống Debian 9.

Trước khi chúng ta bắt đầu

Kiểm tra

swapon --show

Nếu kết quả thực hiện lệnh là trống, không xuất ra thông tin gì, có nghĩa là hệ thống không có phân vùng swap

Ngược lại, nếu bạn thấy thông tin như bên dưới, nghĩa là bạn đã có phân vùng swap được kích hoạt trên máy của bạn.