vps

Kích hoạt curl trong php

Ở bài viết trước, tôi đã viết cách cài đặt một webserver trên một VPS có cấu hình rất thấp để chạy được site Wordpress buôn bán của tôi. Tôi đã cố gắng đọc trên mạng và tự tay cài những phần tối thiểu nhất để có thể chạy được một website. Và tôi thấy nó làm việc rất tốt và đủ cho nhu cầu hiện tại. Mặc dù đã dùng plugin Duplicator để thỉnh thoảng sao lưu cho Wordpress nhưng tôi vẫn thấy nó hơi bất tiện trong việc sao lưu vì công việc chính của plug-in đó là dùng để chuyển site Wordpress từ local host lên host hoặc chuyển từ host này sang host khác.

Cắt nối file trong Ubuntu

Làm thế nào để đưa một file có dung lượng lớn tầm vài GB lên host một cách nhanh chóng? Mình phải dùng phần mềm HJSplit để cắt nhỏ file trong Windows. Vấn đề là VPS Ubuntu của mình không có GUI để cài HJSplit for Linux. Do đó mình bắt buộc phải dùng dòng lệnh. Trước tiên phải cài lxsplit trên ubuntu bằng dòng lệnh sau: apt-get install lxsplit Sau đó chúng ta có thể dùng lệnh lxsplit để cắt và nối file.

Cài đặt webserver LEMP chạy wordpress trên VPS Ubuntu 14.04

Tuần vừa rồi tôi tìm cách phát triển một site buôn bán dựa trên nền Wordpress. Tôi đã mua sẵn domain và đang lay hoay tìm host cho site của mình. Các host uy tín tôi tham khảo có giá khá đắt so với một site mới như site của tôi. Do đó sau một hồi tham khảo tôi quyết định sử dụng cái VPS cấu hình thấp mua từ đời nào của Ramnode mà lúc trước tôi có ý định dùng nó để làm VPN.