woocommerce

Bỏ slug product-category trong WooCommerce

Mấy lần tôi đọc từ slug nhưng cũng không để ý đến nghĩa tiếng việt là gì. Chỉ hiểu nôm na trong wordpress khi ta bật tính năng permanent link thì khi ta tiêu đề một bài viết dạng “làm sao để bỏ slug product-category trong WooCommerce” thì nó sẽ chuyển thành dạng “lam-sao-de-bo-slug-product-category-trong-woocommerce”. Tìm hiểu thêm thì tôi thấy người ta định nghĩa slug trong tiếng anh là như thế này “Slug: the part of an URL which identifies a page using human-readable keywords” có nghĩa là nó là một địa chỉ định danh một trang sử dụng những từ khóa mà con người có thể đọc được.