Online

Lưu trữ website tĩnh với giao thức https trên Github Pages và Cloudflare

Trong bài viết trước bạn đã biết cách đưa site tĩnh được tạo ra bởi Hugo lên Github Pages và trỏ nó về domain của bạn. Lần này tôi sẽ giới thiệu bạn cách cấu hình để site có https hoàn toàn miễn phí bằng cách sử dụng github pages và cloudflare. Nếu bạn chưa từng nghe qua cloudflare thì hãy google nhé. Cấu hình HTTPS Login vào trang quản lý DNS domain của bạn ở Cloudflare và tạo một bản ghi CNAME trỏ về {username}.

Cài đặt shadowsocks trên NAT VPS

https://shadowsocks.org/en/download/servers.html 1 sh -c 'printf "deb http://deb.debian.org/debian stretch-backports main" > /etc/apt/sources.list.d/stretch-backports.list' 2 apt update 3 apt -t stretch-backports install shadowsocks-libev 4 nano /etc/shadowsocks.json 5 systemctl status shadowsocks-libev 6 ss-server -v 7 systemctl start shadowsocks-libev 8 systemctl status shadowsocks-libev 9 systemctl start shadowsocks-libev 10 systemctl status shadowsocks-libev 11 systemctl restart shadowsocks-libev 12 systemctl status shadowsocks-libev 13 systemctl start shadowsocks-libev 14 systemctl daemon-reload 15 systemctl start shadowsocks-libev 16 systemctl status shadowsocks-libev 17 cd 18 systemctl daemon-reload 19 systemctl start shadowsocks-libev 20 systemctl status shadowsocks-libev 21 sudo netstat -lnpt 22 netstat -lnpt 23 systemctl start shadowsocks-libev 24 systemctl status shadowsocks-libev 25 /usr/bin/ss-server -c /etc/shadowsocks-libev/config.

Đưa site tạo bởi Hugo lên github.com

Như bài viết trước đã đề cập việc chuyển blog từ nền tảng google site sang Hugo. Điều tôi mong muốn là tìm kiếm một dịch vụ host hoặc server nào đó cho lưu trữ website cá nhân của tôi miễn phí và có uy tín một tí. Sau một hồi tìm kiếm so sánh chán chê, tôi đưa vào tầm ngắm 2 đối tượng thỏa mãn tiêu chí của tôi đó là dịch vụ GitHub và FireBase.

Tránh chuyển tiếp google tìm kiếm về google địa phương

Hôm nay test thử một VPN tự tạo trên Ramnode. Sau khi kết nối thành công với VPN vào Google tìm kiếm thì nó tự động chuyển về Google Hồng Kông. Kết quả tìm kiếm hiển thị toàn là tiếng Trung. Khi bạn ở một nước nào đó khác Mỹ, Google luôn luôn chuyển tiếp đến rtang Google địa phương - dạng như là Google.com.vn ở Việt Nam Google.fr khi ở Pháp, hoặc Google.

Kích hoạt curl trong php

Ở bài viết trước, tôi đã viết cách cài đặt một webserver trên một VPS có cấu hình rất thấp để chạy được site Wordpress buôn bán của tôi. Tôi đã cố gắng đọc trên mạng và tự tay cài những phần tối thiểu nhất để có thể chạy được một website. Và tôi thấy nó làm việc rất tốt và đủ cho nhu cầu hiện tại. Mặc dù đã dùng plugin Duplicator để thỉnh thoảng sao lưu cho Wordpress nhưng tôi vẫn thấy nó hơi bất tiện trong việc sao lưu vì công việc chính của plug-in đó là dùng để chuyển site Wordpress từ local host lên host hoặc chuyển từ host này sang host khác.

Cắt nối file trong Ubuntu

Làm thế nào để đưa một file có dung lượng lớn tầm vài GB lên host một cách nhanh chóng? Mình phải dùng phần mềm HJSplit để cắt nhỏ file trong Windows. Vấn đề là VPS Ubuntu của mình không có GUI để cài HJSplit for Linux. Do đó mình bắt buộc phải dùng dòng lệnh. Trước tiên phải cài lxsplit trên ubuntu bằng dòng lệnh sau: apt-get install lxsplit Sau đó chúng ta có thể dùng lệnh lxsplit để cắt và nối file.

Cài đặt OpenVPN trên VPS Ubuntu

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu cách cài đặt VPN PPTP trên VPS Ubuntu Ramnode. Sau một vài tuần thử nghiệm thì đôi lúc VPN này không thể kết nối trên điện thoại Android. Mình đã tìm hiểu nguyên nhân nhưng hiện chưa có câu trả lời thỏa đáng. Do đó thừa thắng làm luôn cách cài đặt OpenVPN luôn. Mình đã test và kết quả là VPN PPTP và OpenVPN này có thể hoàn toàn làm việc chung với nhau mà không có sự xung đột.