Luyện nghe tiếng Anh với ESL postcast

Trang này cung cấp những tài liệu mà mình sưu tầm được từ trang http://www.eslpod.com

Đây là chương trình podcast cho bất kỳ ai muốn nâng cao kỹ năng nghe - nói tiếng Anh. Tốc độ đọc chậm, âm thanh chất lượng, nội dung được viết bởi các giáo sư ngôn ngữ. Không ngạc nhiên khi đây được xem podcast luyện nghe hàng đầu. Tuy nhiên, muốn có hướng dẫn học tập bạn phải đăng ký thành viên trả phí. Do đó onlinekiem.com cố gắng cung cấp những transcript có trả phí đó đến cho bạn. Hy vọng bạn sẽ cùng đóng góp cho onlinekiemcom nếu thấy onlinekiemcom thiếu transcript mà bạn có.

Link: RSS Feed. http://feeds.feedburner.com/EnglishAsASecondLanguagePodcast

http://magic.revitviet.vn/english/esl-podcast/episode-1-500 http://magic.revitviet.vn/english/esl-podcast/episode-501-1000