Linux căn bản - Cheat sheet tóm lượt

Đây là cheat sheet trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu.

Tóm lượt này ……………….