Linux căn bản - Bài 7: Kí tự đại diện

Đây là bài 07 trong loạt bài [“Linux căn bản”]. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu.

Giới thiệu