Linux căn bản - Bài 5: Giới Thiệu

Đây là bài 05 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu.

Giới thiệu

Tạo thư mục

Xoá thư mục

Tạo một file trắng

Copy một file hoặc thư mục

Di chuyển file hoặc thư mục

Xoá file (và thư mục không rỗng)

Ghi chú cuối